ADDIE mudel

Õpidisaini mudel, kus kursuse loomine jagatakse 5 etapiks:

  • Analüüs (ingl.k. analyze)- vajalikkuse, sihtrühma, tingimuste jms analüüs.
  • Disain e. kavandamine (ingl.k. design) – kursuse plaani koostamine, hindamise määramine, õppeprotsessi kavandamine jne.
  • Koostamine (ingl.k. development) – materjalide jms. loomine.
  • Rakendamine (ingl.k. implementation) – kursuse läbiviimine.
  • Hindamine (ingl.k. evaluation) – tulemuste ja kursuse läbiviimise hindamine, et nende põhjal saaks kursust paremaks muuta.

Nimetus ADDIE tuleb etappide ingliskeelsete nimede esimestest tähtedest.

« Back to Glossary Index