Aktiivõpe

Aktiivõpe on üldine termin, mis tähistab paljusid erinevaid meetodeid, kus õppuri aktiivsus on domineeriv nähtus õppeprotsessis: õppimine koos mentaalse kaastööga, kaasamõtlemisega; õppija isetegemine, sageli koos käelise tegevusega.

« Back to Glossary Index