Ankur

(ingl.k. anchor)

Märgistuskeeltes: Märgend (näit. HTML, XML, jne.), mida kasutatakse otseviidete loomiseks (veebi)lehekülje sees.

Õppemetoodikas: John Bransford ja Cognition & Technology Group Vanderbilt’i Ülikoolis (CTGV): Ankurdatud instruktsioonid on haridustehnoloogia üheks peamiseks paradigmaks. Õppimise ja õpetamise tegevused tuleb disainida e. ankurdada teatud autentsetesse juhtumitesse või probleemolukordadesse.

« Back to Glossary Index