Autentne õppimine

(ingl.k. authentic learning)

Õppekorraldus, kus õppematerjalid ja tegevused on korraldatud vastavalt reaalses tööelus toimuvale, et tõsta õpitava autentsuse taset ja sellega motiveerida õppijaid. Seotud terminid: kontektualiseeritud õppimine (ingl.k. contectualized learning) ja teemapõhine õppimine (ingl.k. theme-based learning).

« Back to Glossary Index