Autoriõigused

Autoriõigused (digitaalsete) õppematerjalide kasutamisel on seotud Eesti seadusandlusega, mis lubab kasutada teiste autori teoseid õppetöös hariduslikel eesmärkidel ning motiveeritud mahus.

Vaata ka: autorikaitse.

« Back to Glossary Index