Avatud õppematerjalid

(ingl. k. Open Educational Resources)

Avatud õppematerjalid on avalikult kättesaadavad ja tasuta kasutatavad õppematerjalid, mille litsents lubab kasutajatel neid materjale kohandada ning edasi levitada.

« Back to Glossary Index