Creative Commons

Creative Commons on autoriõiguste süsteem, mis lubab jagada oma loomingut teistega. Creative Commons võimaldab markeerida veebis olevaid teoseid – mis tingimustel mis ulatuses teised neid kasutada võivad. Creative Commonsi litsentsid on kasutavad nii heli, filmi, pildi, tekstide kui õppematerjalide puhul. Autoriõigused jagatakse mitmeks komponendiks (muutmise õigus, viitamise kohustus jne.) ja iga komponendiga seotakse õigused

Creative Commons litsentside kasutamise kohta saab Eestis täpsemat infot aadressil http://www.creativecommons.ee.

Vaata ka: autoriõigused.

« Back to Glossary Index