Digikeskkond

(ingl.k. Digital Environment)

Arvuti-, interneti- ja/või mobiilipõhine info-, tegevus- ja suhtluskeskkond, mis võib koosneda paljudest erinevatest digivahenditest.

« Back to Glossary Index