Digitaalne jalajälg

(ingl. k. digital footprint)

Digitaalse jalajälje all mõeldakse jälge, mille inimene jätab veebis. Need on näiteks üleslaetud fotod, tekstid, foorumipostitused jm., mida saab seostada selle inimesega. Eristatakse kontrollitavat ja kontrollimatut jalajälge e. andmeid, mis inimene ise endast jätab ja andmeid, mis keegi teine on selle inimese kohta postitanud. Tähtis on enda digitaalse jalajälje positiivne kujundamine.

« Back to Glossary Index