e-Õppe Arenduskeskus

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse eraldiseisev struktuuriüksus, mis koordineerib e-õppetegevust Eestis. e-Õppe Arenduskeskuse liikmeskoolide kaudu hõlmab Eesti e-Kutsekooli konsortsium 84% kutseõppurite üldarvust ja Eesti e-Ülikooli konsortsium 90% üliõpilaste üldarvust (seisuga jaanuar 2009.a). e-Õppe Arenduskeskuse kodulehekülg asub aadressil http://www.e-ope.ee/eOAK.

« Back to Glossary Index