E-portfoolio

(ingl.k. e-portfolio)

Veebi vahendusel esitatud autentsete ja mitmekesiste tõendusmaterjalide kollektsioon, mis annab pildi portfoolio omaniku (üksikisiku või rühma) arengust, pädevustest, sooritustest ja/või õpitulemustest mingis valdkonnas.

Portfooliol on kolm olulist karakteristikut:

  • portfoolio koostaja ja omanik on see inimene või rühm ise;
  • portfoolio koostamise lähtepunkt on antud valdkonna pädevusstandard/kvalifikatsiooninõuded/õppekava;
  • portfoolio sisaldab autori refleksioone oma tegevustele;

E-portfoolios esitatakse materjalid erinevaid meedialiike kasutades.

Portfooliod jagunevad vastavalt eesmärgile esitlus-, arengu- ja õpimappideks.

Vaata ka: Europass, Euroopa Keelepass.

« Back to Glossary Index