E-tugi

(ingl.k. electronic support)

Hõlmab õppematerjale õpikeskkonnas või veebis, õppeprotsessi toetamist elektroonsete suhtlemisvahenditega (listid, foorumid) ja hindamise/tagasiside protsessi toetamist IKT vahenditega.

« Back to Glossary Index