Haridus

(ingl.k. education)

Haridus on süstematiseeritud teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamise protsess. Hariduseks nimetatakse ka selle protsessi tulemust. Enamasti omandatakse haridus õppeasutustes.

« Back to Glossary Index