IMS-i sisupakendus

(ingl.k. IMS Content Packaging)

Spetsifikatsioon õpiobjekti saatmiseks ühelt programmilt teisele, hõlbustab materjali kohaletoimetamist, taaskasutust ja jagamist.

Vaata ka : IMS.

« Back to Glossary Index