IMS

(ingl.k. Instructional Management Systems Global Learning Consortium, Inc.)

Organisatsioon, mis töötab välja ja propageerib avatud tehnilisi spetsifikatsioone koostöövõimelise haridustehnoloogia jaoks. Mitmed IMS spetsifikatsioonid on saanud üle maailma de facto standardiks.

« Back to Glossary Index