ISTE 1.a.

ISTE 1.a. Õpetajad edendavad ja toetavad loovat ning innovaatilist mõtlemist ja leidlikkust, olles õppijatele eeskujuks.

ISTE 1.a. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:
1 2 3 4 5

Leiab internetist ja rakendab õppijate loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid.

Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi.

Digivahendeid kasutades koostab õppijate loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.

Digivahendeid kasutades loob koostöös (õppijatega, kolleegidega) õppijate loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid.

Digivahendeid kasutades analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õppijate koostatud loovülesandeid nende tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 1. pädevuste plokki “Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine”: õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

« Back to Glossary Index