ISTE 1.c.

ISTE 1.c. Õpetajad edendavad õppijate refleksiooni koostöövahendite abil, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse.

ISTE 1.c. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Rakendab õppijatega vähemalt ühte refleksioonimeetodit. Valib (ülesandest lähtuvalt) sobiva refleksioonimeetodi ja juhendab
õppijaid selle rakendamisel.
Juhendab õppijaid kaaslaste refleksioonide kommenteerimisel ja
mõtestamisel.
Analüüsib ja hindab õppijate refleksioone. Suunab õppijaid oma kogemuste järjepideval, pikaajalisel ja süsteemsel
reflekteerimisel, näiteks isikliku või rühma e-portfoolio abil.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 1. pädevuste plokki “Õppijate innustamine ja nende loovuse arendamine”: õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index