ISTE 2.

ISTE õpetajate digipädevuste standardi 2. pädevuste ploki teemaks on digiajastule
kohaste õpetamis- ja hindamisvõtete arendamine:

  • Õpetajad kavandavad, arendavad ja analüüsivad õppeprotsessi ning õpitulemuste hindamisviise digivahendite abil, taotledes õppijate digipädevuste saavutamist vastavalt NETS-S standardile.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

« Back to Glossary Index