ISTE 3.a.

ISTE 3.a. Õpetajad demonstreerivad vilumust digitehnoloogia kasutamisel ja olemasoleva teadmuse ülekandmisel uutele tehnoloogiatele ja situatsioonidele.

ISTE 3.a. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib faile andmekandjale. Piirab/lubab juurdepääsu veebis olevatele materjalidele. Kasutab sobivamaid töövahendeid enda konkreetsetest vajadustest lähtudes. Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt (abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid. Kannab veebikeskkonna/tarkvara kasutamisel omandatud töövõtted üle uude keskkonda ilma täiendava koolituseta. Analüüsib ja kohandab töövõtteid erinevatele tehnoloogilistele lahendustele (Võta Oma Seade Kaasa – VOSK kontekstis).

 

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 3. pädevuste plokki “Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana”: õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja töövõtteid, mis on omased innovaatilisele professionaalile digitaalses ühiskonnas.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

« Back to Glossary Index