ISTE 3.b.

ISTE 3.b. Õpetajad teevad õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks digivahendite abil koostööd õppijate, kolleegide, vanemate ja teiste kogukonnaliikmetega.

ISTE 3.b. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Suhtleb digikeskkonnas e-posti ja Google Hangouts, Skype vms vahendusel. Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate,
lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks.
Loob rühmale/kursusele/ projektile suhtluskeskkonna/ kanali (list,
foorum, Koolielu kogukond jne).
Valib lähtuvalt kogukonna vajadustest sobivaima suhtlusvahendi,
põhjendab oma valikut ja arhiveerib suhtluse.
Modereerib rühmaarutelu nii sünkroonses kui asünkroonses
suhtluskeskkonnas, juhib video/audiokonverentsi.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 3. pädevuste plokki “Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana”: õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja töövõtteid, mis on omased innovaatilisele professionaalile digitaalses ühiskonnas.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index