ISTE 3.c.

ISTE 3.c. Õpetajad edastavad efektiivselt asjakohast teavet ja ideid õppijatele, vanematele ja kolleegidele, erinevaid digiajastu meediume ja formaate kasutades.

ISTE 3.c. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Vahendab teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod jne). Loob enda digitaalse identiteedi ja jagab oma materjale veebikeskkonnas. Jagab omaloodud materjale erinevates meediumites, formaatides ja
keskkondades ning tähistab need märksõnade abil.
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega
digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu.
Haldab mitut digitaalset identiteeti, nendega seonduvaid materjale ja
nendele ligipääsu.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 3. pädevuste plokki “Õpetaja eeskuju digiajastu töö- ja õppimiskultuuri kandjana”: õpetajad demonstreerivad teadmisi, oskusi ja töövõtteid, mis on omased innovaatilisele professionaalile digitaalses ühiskonnas.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index