ISTE 4.d.

ISTE 4.d. Õpetajad edendavad kultuuritaju ja globaalset teadlikkust, suheldes digikeskkonnas kolleegide ja õppijatega teistest kultuuridest. 

ISTE 4.d. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Osaleb mitmekultuurilises projektis partnerina. Loob koostöös partneritega  kava
mitmekultuurilise projekti läbiviimiseks.
Analüüsib koostööprojektide edulugusid ja jagab neid teistega. Algatab ja juhib mitmekultuurilist koostööprojekti. Juhib terviklikku rahvusvahelist koostööprojekti mitmekultuurilist
keskkonda arvestades, analüüsib tulemusi.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 4. pädevuste plokki “Digiühiskonnas kodanikuna käitumine”: õpetajad mõistavad arenevas digikultuuris nii kohalikke kui globaalseid kitsaskohti ja vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index