ISTE 5.c.

ISTE 5.c. Õpetajad analüüsivad ja mõtestavad regulaarselt ajakohaseid uuringuid ja toimivaid praktikaid õppimise toetamisel digivahenditega.

ISTE 5.c. viis kirjeldatud taset (1-5) õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudelis:

1 2 3 4 5
Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid
infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid.
Koostab ülevaate haridustehnoloogilistest ja/või pedagoogilistest
uuringutest ja toimivatest praktikatest ning jagab seda kolleegidega.
Koostab õppimist toetavate digivahendite praktikate uurimiseks
veebipõhise küsimustiku, viib läbi küsitluse ja analüüsib andmed.
Viib läbi kutsealast arengut toetava uuringu ja avaldab selle. Koordineerib digivahendite abil eri- või ainealase uurimisrühma tööd.

Antud pädevus kuulub ISTE õpetajate digipädevuste standardi 5. pädevuste plokki “Kutsealane areng ja eestvedamine”: õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

 

 

« Back to Glossary Index