Kaugõpe

(ingl.k. distance learning)

Õppimise vorm, kus õppijad ja õpetaja asuvad füüsiliselt erinevates asukohtades. Kaugõppe puhul võib toimuda suhtlemine õpetaja ja õpilaste vahel sünkroonselt, aga ka mittesünkroonselt. Kaugõppeks võib kasutada nii kirja teel suhtlemist, video- või satelliitülekandeid või muid tehnilisi vahendeid. Tavaliselt kasutatakse kaugõpet täiskasvanute puhul – kõrghariduses ja elukestvas õppes.

« Back to Glossary Index