Kombineeritud õpe

(ingl.k. blended learning)

Õpe, mille puhul kasutatakse kombineeritult e-õpet ja auditoorset õpet.

Eesti keeles kasutatakse samas tähenduses ka mõistet “põimõppe”.

« Back to Glossary Index