Koostalitlusvõime

(ingl.k. interoperability)

Kahe või enama süsteemi või komponendi võime vahetada informatsiooni ja kasutada seda informatsiooni, mida on vahetatud.

Eesti keeles kasutatakse samas tähenduses ka mõistet “interoperaablus”.

« Back to Glossary Index