Loengusalvestus

(ingl.k. lecture capture)

Reaalelus toimunud loengu või ettekande audio-visuaalne (heli ja/või video kujul) jäädvustus. Annab võimalikult tõetruult edasi reaalse loengu mõttekäigud ja näidismaterjalid koos sinna juurde kuuluvate visuaalsete materjalidega.

« Back to Glossary Index