Lubavus

(ingl.k. affordance)

Lubavuse mõiste on pärit ökoloogiast. Gibson (1977) väitis, et tegevus ja tajumine on omavahel seotud läbi reaalse maailma objektide, mis lubavad teatud tegevuse vorme sõltuvalt tegevuse läbiviija omadustest. “Keskkonnal on stabiilsed omadused (affordances), mis võimaldavad mingil olendil, kellel on teatud omadused (effectivities) selles keskkonnas efektiivselt tegutseda (Gibson, 1977).” Lubavused muutuvad dünaamiliselt tegevuse käigus (Bäretsen, 2000).
Bärentsen, K. B. (2000). Intuitive user interfaces. Scandinavian Journal of Information Systems 12, pp. 29-60

Haridustehnoloogias on lubavuste (affordances) terminit hakatud kasutama kirjeldamaks keskkonna omadusi, mis võimaldavad teatud õpitegevuste läbiviimist (Greeno, 1994). Keskkonna õppimist võimaldavaid omadusi ei saa eristada ilma õppijata, kes nende omadustega interakteerub.

Lubavuse mõistet haridustehnoloogias käsitletakse põhjalikult artiklis: Affordances in Activity Theory and Cognitive Systems Engineering H. Albrechtsen, H.H.K. Andersen, S. Bodker, A.M. Pejtersen Ris National Laboratory, Roskilde August 2001

« Back to Glossary Index