Multikultuuriline haridus

Multikultuurilise hariduse eesmärgiks on kohandada haridus ühiskonna iseloomuga, s.o. etnilise, kultuurilise, religioosse, sotsiaalse jm. pluralismiga.

Õpetuses püütakse tuua paljususe ja mitmekesisuse idee õpilasteni seeläbi, et arvestatakse erinevate subkultuuride panuse ja kogemusega ühiskonnas. Samuti püütakse hoolida kõigi vajadustest ja eripäradest, kohandades nn. kultuuritundlikku õpetamist. Rõhuasetus ei ole mitte erisustel ja kultuuridevaheliste konfliktide lahendamisel, vaid pigem sarnasustel ja ühisosal ning sellel, kuidas erinevad subkultuurid üksteist rikastavad.

Multikultuurilise hariduse põhiväide on:
keel, rahvus, kultuur, rass, sugu, usulised tõekspidamised, (vanemate) sotsiaalne positsioon, elukoht (regionaalsed erisused), vanus, seksuaalne orientatsioon, hariduslikud erivajadused jms. ei tohi saada takistuseks hea ja võimetekohase hariduse omandamisel.

« Back to Glossary Index