Õpihaldussüsteem

(ingl.k. Learning Management System e. LMS)

Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks.

Vaata ka: Moodle, WebCT, IVA.

« Back to Glossary Index