Õpijuhis

(ingl.k. study guide)

Juhis(ed) õppijale õpikeskkonnas, mis aitavad õppijail end kurssi viia kursuse eesmärkide, sisu, struktuuri, tegevuste, ajakava, kohustuslike nõuete, ülesannete ja hindamisega.

« Back to Glossary Index