Õpiobjektide repositoorium

(ingl.k. learning object repository)

Spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide säilitamiseks (nt Ariadne, Merlot).

Eesti keeles kasutatakse samas tähenduses ka mõistet ”õpiobjektide ait”.

« Back to Glossary Index