Õpitehnoloogia

(ingl.k. Learning Technologies)

Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiad, mille abil toestatakse õppimist (nt. veebipõhised õpihaldussüsteemid, õpiobjektid, e-õpikud).

« Back to Glossary Index