Pädevusstandardid

Pädevusstandardid  e. kvalifikatsiooninõuded – välja töötatud kriteeriumid enesehindamiseks ja professionaalsuse tõendamiseks vastavas valdkonnas.
« Back to Glossary Index