Praktikakogukond

Ühes valdkonnas tegutsevate inimeste grupp, kellel on ühine eesmärk; kes peavad oluliseks ise õppida ja selle tulemusena arendada oma tegevusvaldkonda; kes jagavad omavahel teadmisi ja kogemusi; kes usaldavad üksteist (nt. matemaatikaõpetajad või harrastusjahimehed).

« Back to Glossary Index