Privaatsus

[TÄIENDAMISEL] Üksikisiku kohta andmete lubamatu või ebaseadusliku kogumise ja kasutamise tulemusena tema eraellu või -asjadesse tungimise välistatus (IT terministandardi projekti sõnastik).

« Back to Glossary Index