Refleksioon

Refleksioon e. reflekteerimine – oma tegevuse, kogemuse või õpitu analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine edasisteks tegevusteks.

« Back to Glossary Index