Repositoorium

(ingl.k. repository)

Spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide ja nende metaandmete hoidmiseks. Elektrooniliste õppematerjalide korrastatud kogum.

« Back to Glossary Index