RSS

(ingl.k. RSS e. Really Simple Syndication)

Informatsiooni vahendamise standard, mis lubab tarbijal saada teavet graafikast ja reklaamist puhastatuna paljudest internetiallikatest selle asemel, et ise seda teavet erinevaid internetilehekülgi külastades koguda. RSS teenuse lugemiseks läheb vaja spetsiaalset tarkvara, nagu näiteks FeedReader (http://www.feedreader.com). Eestis kajastatavate uudiste ajavoog (http://www.etv24.ee).

« Back to Glossary Index