SCORM

(ingl.k. Sharable Content Object Reference Model)

Jagatava sisuobjekti referentsmudel. Erinevates allikatest kohandatud komplekt e-õppe standardeid ja spetsifikatsioone, mille eesmärgiks on veebipõhise õpisisu koostalitusvõime, ligipääsetavus ja taaskasutus.

« Back to Glossary Index