Standardimine

Standardimine on tegevus, millega määratakse sätted olemasolevate või potentsiaalsete probleemide lahendamiseks, nende üldiseks või korduvaks kasutamiseks ning mis on suunatud korrapärasuse optimaalse astme saavutamisele antud kontekstis. (EVS-EN 45020:2005 Standardimine ja standardimisega seotud tegevused).

Põhiliselt seisneb see tegevus standardite koostamises, avaldamises ja kasutamise propageerimises. Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse parenemine, kaubanduslike tõkete vältimine, tehnilise koostöö hõlbustamine. Eesti standardikeskus: standardimine.

« Back to Glossary Index