Teadmusloome

(ingl.k. Knowledge Building)

Bereiter’i ja Scardamalia kohaselt on teadmusloome protsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust. Teadmusloome väljundiks on teiste digikeskkonnas tegutsejate poolt taaskasutatavad kognitiivsed artefaktid (nt. tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid, e-kirjad, digifotod, foorumi- ja blogipostitused), mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektitöö tulemusena.

« Back to Glossary Index