Tuutor

(ingl.k. tutor)

Isik, kes toetab õppijaid nende iseseisva õppimise protsessis: aitab organiseerida aega, et erinevate tegevustega toime tulla, organiseerib arutelusid, motiveerib õppureid aktiivsemad olema, annab tagasisidet, aitab tehniliste ja organisatoorsete probleemide esinemise korral.

« Back to Glossary Index