Uuriv õppimine

(ingl. k. progressive inquiry)

Probleemõppe pedagoogiline mudel, kus õppimist käsitletakse teaduslikule uurimistööle omase metoodikaga.

« Back to Glossary Index