Videokonverents

Video ja audio mõlemasuunaline edastamine kahe või enama punkti vahel arvuti ja veebikaamera või spetsiaalse videokonverentsi seadme abil üle interneti (või muu andmevahetuskanali).

Praktilise kasutamise näited oleks:

  • loengu pidamine paljudele sihtkohtadele korraga (Tallinnast Riiga ja Helsingisse näiteks);
  • kahe tudengi (või õppejõu) arutelu maailma eri nurkadest.

Allikad: http://www.elearners.com/resources/glossary.asp#Vhttp://en.wikipedia.org/wiki/Video_conference

« Back to Glossary Index