X-tee

Infosüsteemide andmevahetuskiht (X-tee) on Eesti riigi põhilisi andmebaase ühendav andmevahetuskiht.

X-tee võimaldab nii kodanikul kui ka ametnikul ja ettevõtjal turvaliselt kasutada üle interneti suurt osa Andmekogude Riiklikus Registris registreeritud andmebaase.

X-tee teenused kodanikule koondavad enda alla erinevad riigi poolt loodud registrid, kus inimene saab teha päringuid ja kontrollida endaga seotud infot.

X-tee teenused ettevõtjale annavad ettevõtjatele võimaluse sooritada neid X-tee päringuid, mis on avaliku teenuse kaudu kasutamiseks lubatud. Teenuste kasutamiseks tuleb esmalt ennast ID-kaardi abil või internetipankade kaudu autentida. Ettevõtja esindusõigus tuvastatakse äriregistri andmete alusel.

Lisainfo: https://www.ria.ee/x-tee/

« Back to Glossary Index