Infotehnoloogia ja koostöö


Eesti elukestva õppe strateegia 2020  annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.
Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda.
Pilt on võetud keskkonnast Pixabay ja omab litsentsi CC0 Public Domain.
Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide, õpilaste ja lastevanematega.
Maht: 1,19 EAP (31 ak/h)
Õppetöö vorm: 
Koolituse läbinud osaleja:
 • Kasutab digitehnoloogiaid suhtlemiseks, koostööks kolleegidega teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktikate uuendamiseks. (DigCompEDU 1.1; 1.2 TASE 3)
 • Reflekteerib digitehnoloogiate mõtestatud rakendamist õppetegevustes. (DigCompEDU 1.3 TASE 3)
 • Arvestab digiõppevara valimisel, loomisel ja kasutamisel konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, vahendeid, õppemeetodeid ja õppijaid.  (DigCompEDU 2.1; 2.2 TASE 3)
 • Süstematiseerib ja jagab digiõppevara õppijate, kolleegide ning vajadusel vanematega, arvestades intellektuaalomandi kaitse ja privaatsuse põhimõtteid. (DigCompEDU 2.3 TASE 3)
 • Kasutab, loob või rakendab digitehnoloogiaid ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks., ühiseks teadmusloomeks ning vastastikuseks tagasisideks. (DigCompEDU 3.1 TASE 3)
 • Kasutan digitehnoloogiaid õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel. (DigCompEDU 5.2 TASE 3)

Osalemise eeldused:

 • Kasutab veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega (e-kiri, suudab logida sisse võõras arvutis oma e-posti). Omab Google kontot.
 •  Arvestab digiõppevara valimisel ja kasutamisel konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, vahendeid, õppemeetodeid ja õppijaid. (teab, mis on brauser, oskab seda avada, teist vaheakent avada)
 • Loob ja/või kasutab digiõppevara arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid (oskab kasutada tekstitöötlusvahendeid)

Mooduli lühikirjeldus:

Kursusel toimub 3 kontaktpäeva ning 2 e-õppe nädalat.
Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ja 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4. Kursus algab ja lõpeb kontakttunniga.

Teemad:

Teema 1 – Google toodete tutvustamine, Google Drive: dokumendi ja arvutustabeli loomine (4 ak/h kontakttund)
Teema 2 – Google koostöövahendite praktikum: Gmaili postkasti seadistamine ja listid, Google dokumendi ja arvutustabeli praktikum (10 ak/h e-õpe)
Teema 3 – Google Drive: Google Sites kodulehe loomine, Google Vormi loomine (4 ak/h kontakttund)
Teema 4 – Ühistöövõimalused internetis (9 ak/h e-õpe)
Teema 5 – Ühistöö võimalused: praktikum (4 ak/h kontakttund)

Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud e-õppe ülesanded vastavalt õpijuhistele ja esitanud need tähtaegselt.

TUTVU KOOLITUSE TÄPSEMA SISU JA ÜLESEHITUSEGA.

Koolituse väljatöötajad:

 • Airi Aavik (koolituse arendaja), Haapsalu Kutsehariduskeskus
 • Elyna Nevski, Tallinna Ülikool
 • Tiia Salm, Jäneda Kool
 • Helin Laane, Paikuse lasteaed Mesimumm

Koolitajad:

Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) airi.aavik@gmail.com
Anne Kalmus (Paikuse Põhikool) anne.kalmus@ppk.edu.ee
Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Eve Saare (Tabasalu Ühisgümnaasium) evesaare@gmail.com
Laine Aluoja (Türi Põhikool) lainealuoja@tyripk.ee
Meelis Sulg (Tartu Veeriku Kool) meelis.sulg@gmail.com
Natalja Hramtsova (Kohtla-Nõmme Kool) natalja456@gmail.com
Tiiu Leibur (Pärnu Koidula Gümnaasium) leibur@koidulag.edu.ee
Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool) tuulikoitjarv@gmail.com
Tiia Salm (Jäneda Kool) tiiasalm@gmail.com