Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Loovad oleme me kõik – lapsed ja õpetajad. Kuidas seda loovust õppeprotsessis veelgi enam õhutada, toetada ja arendada? Laste loovuse arendamiseks pakub huvitavaid võimalusi ka kaasaegne tehnoloogia. Tule ja vaata, kuidas üles ehitada ühte põnevat oma rühma või klassi lugu, kasutades isetehtud pilte ja helisid.

Koolituse eesmärk: Pakkuda ideid, praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ning heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel.

Maht: 1,24 EAP (32 ak/h)

Õppetöö vorm:  4×4 ak/h auditoorset õpet + 16 ak/h iseseisvat tööd

Koolituse läbinud osaleja:

 • Leiab, hindab ja jagab autoriõigusi ja isikuandmete kaitset arvestades internetist leitud pilte ning heli. (DigCompEDU 2.1;2.3 TASE 3)
 • Loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) veebipõhiste programmidega. (DigCompEDU 2.2 TASE 3)
 •  Loob ja kasutab digiõppevara arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid. (DigCompEDU 2.3 TASE 3)
 • Kasutab digitehnoloogiaid ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel planeerida, jälgida ja reflekteerida enda õppimist. (DigCompEDU 3.4 TASE 3)
 • Kasutab digitehnoloogiaid, et toetada erinevate vajaduste ja võimetega õppijaid ning pakkuda personaalseid  juhiseid ja tuge. (DigCompEDU 5.2  TASE 3)

Osalemise eeldused:

 • Kasutab veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega (e-kiri, suudab logida sisse võõras arvutis oma e-posti)
 •  Arvestab digiõppevara valimisel ja kasutamisel konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, vahendeid, õppemeetodeid ja õppijaid. (tean, mis on brauser, oskan seda avada, teist vaheakent avada)
 • Loob ja/või kasutab digiõppevara arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid (oskab kasutada tekstitöötlusvahendeid)
 • Kasutab digitehnoloogiaid ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks (oskab käsitseda oma isiklikku digiseadet – fotoaparaat, nutitelefon, tahvelarvuti.

Tehnilised tingimused:

 • oma arvutiga koolitusel osalejal peavad olema administraatori õigused ja upgrade tehtud;
 • digifotoaparaat või mõni muu digitaalne vahend (nutitelefon, tahvelarvuti).

Koolituse lühikirjeldus:  Koolitus koosneb 4 moodulist. Iga moodul toimub kontaktpäevana, korraga 4 ak/h.  Kontaktpäevade vahel toimub kokku 16 tundi iseseisvat tööd. Koolituse ajal tutvutakse ja tehakse tööd koolitaja poolt valitud programmide/veebirakendustega. Kursuslane võib katsetada ka teiste programmidega, kui koolitaja valitu on juba tuttav.

Koolituse teemad:

 1. Fotod veebis ja digiseadmes
  1. Fotode kasutamisega seotud autoriõigused
  2. Pilditöötlus
  3. Piltide avaldamine ja jagamine
 2.  Joonistusprogrammide kasutamine
  1. Joonistamine digiseadmes
  2. Animatsioon
  3. Puslemõistatuste loomine
 3. Helide loomine
  1. Helifailide kasutamisega seotud autoriõigused
  2. Helifailide loomine
  3. Rääkivate piltide loomine
 4. Fotoesitluste loomine ja jagamine

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad:  Õppijaid toetab e-kursus valitud õpikeskkonnas.

Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele ning esitanud need õigeaegselt.

Koolituse väljatöötajad:

 • Eve Saare (koolituse arendaja), Tabasalu Ühisgümnaasium
 • Kaire Kollom, Tallinna Ülikool
 • Anu Peri, Gustav Adolfi Gümnaasium

Koolitajad:

Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Eve Saare (Tabasalu Ühisgümnaasium) evesaare@gmail.com
Marika Anissimov (Viljandi Gümnaasium) marika.anissimov@vilgym.edu.ee
Tiia Salm (Jäneda Kool) tiiasalm@gmail.com
Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool) tuulikoitjarv@gmail.com
Veiko Hani (Eduring OÜ) veiko.hani@gmail.com
Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) airi.aavik@gmail.com
Laine Aluoja, (Türi Põhikool) aluojalaine@gmail.com