Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õpilasele sobiva õppevahendi, luua lapse vajadustele sobiva mängu ning innustada kolleege oma toredate ideedega. Koolitus “Õpetaja loob ja jagab” annab õpetajale ideid, kuidas seda kõike saavutada. Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab õpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.

Mooduli maht: 1,19 EAP (31 ak/h)

Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 3×4 ak/h + 2×7 ak/h veebpõhine õpe + 7 ak/h iseseisev töö)

Koolituse läbinud osaleja:

 • Leiab, hindab ja kasutab õppevara loomisel internetist leitud pilte, helisid ja videosid, arvestades autoriõigusi. (DigCompEDU 2.1;2.3 TASE 3)      
 • Loob ja kasutab digiõppevara arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid. (DigCompEDU 2.3 TASE 3)
 • Kasutab digitehnoloogiaid ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks. (DigCompEDU 3.1;3.2 TASE 3)
 • Kasutab digitehnoloogiaid ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel planeerida, jälgida ja reflekteerida enda õppimist. (DigCompEDU 3.4 TASE 3)
 • Kasutab digitehnoloogiate võimalusi kujundaval ja kokkuvõtval hindamisel, analüüsin nende sobilikkust. (DigCompEDU 4.1; 4.3 TASE 3)
   Kasutab digitehnoloogiaid õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel. (DigCompEDU 5.2 TASE 3)

Osalemise eeldused:

*Kasutab veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega (e-kiri, suudab logida sisse võõras arvutis oma e-posti)
*Arvestab digiõppevara valimisel ja kasutamisel konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, vahendeid, õppemeetodeid ja õppijaid. (Teab, mis on brauser, oskab seda avada, teist vaheakent avada)
*Loob ja/või kasutab digiõppevara arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid (oskab kasutada tekstitöötlusvahendeid)

Tehnilised tingimused:

 • võimalusel kõrvaklapid ja mikrofon;
 • võimalusel võta kaasa nutiseade (tahvelarvuti või nutitelefon).

Koolituse lühikirjeldus: toimub 3 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe. Kontaktpäevade vahel toimub 19 ak/h iseseisvat tööd, sealhulgas 12 ak/h veebipõhist õpet ja 7 ak/h iseseisvaid töid. Kursus lõpeb kontaktpäevaga.

Koolituse teemad:

 • Interaktiivsed õppemängud ja nende kasutamine õppetöös. 
 • Õppevara loomine ja jagamine. 
 • Autoriõigused. Materjalide publitseerimine. Veebiraamatute loomine.
 • Sotsiaalsed järjehoidjad. Lingikogude loomine.

Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele õigeaegselt.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad:  Õppijaid toetab e-kursus valitud õpikeskkonnas.

Koolituse väljatöötajad:

 • Tuuli Koitjärv (koolituse arendaja), Pärnu Vanalinna Põhikool
 • Astrid Randoja, Tallinna Sipsiku Lasteaed

Koolitajad:

Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) airi.aavik@gmail.com
Astrid Randoja (Tallinna Lasteaed Sipsik) Astrid.Randoja@sipsik.edu.ee
Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Lemme Sulaoja (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool) lemme.sulaoja@gmail.com
Marika Anissimov (Viljandi Gümnaasium) marika.anissimov@vilgym.edu.ee
Natalja Hramtsova (Kohtla-Nõmme Kool) natalja456@gmail.com
Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool) tuulikoitjarv@gmail.com
Veiko Hani (Eduring OÜ) veiko.hani@gmail.com
Eve Saare (Tabasalu Ühisgümnaasium) evesaare@gmail.com
Tiia Salm (Jäneda Kool)  tiiasalm@gmail.com