IV e-õppenädal

IV e-õppenädal – Võrgukirjastused, materjalide publitseerimine. Veebiraamatute loomine. Autoriõigused.
(5 ak/h iseseisvat tööd)
Teema 1: Veebiraamatu loomine. Võrgukirjastused. Loomingu jagamise õigused ja võimalused. 
Jagatud rõõm on poole suurem rõõm!
Veebiraamatu ja võrgukirjastuse ühised eelised:

  • toetab rohelist mõtteviisi (säästab paberit);
  • on korraga kättesaadav paljudele inimestele;
  • võimaldab kasutada linke, heli- ja pildifaile (+ video);
  • lihtne koostada, ei nõua spetsiaalset tarkvara;
  • vajadusel saab täiendada ja parandada (+ kustutada);
  • saab koostada pildi- või juturaamatu ning veebipõhise ajalehe või ajakirja;
  • saab õpilaste omaloomingut avaldada, vajadusel ka privaatseks muuta;
  • saab mugavalt loodut Internetis jagada;
  • saab kodulehele või blogisse vistutada;
  • hea vahend projektitöös kasutamiseks, osa keskkondi võimaldavad ka ühiskirjutamist.

Veebiraamatu loomise keskkonnad sobivad virtuaalsete raamatute koostamiseks. Olenevalt keskkonnast saab raamatusse lisada pildi-, teksti-, video- või audiofaile. Enamus keskkondi nõuab kasutajaks registreerumist. Keskkonnad on tasuta kasutamiseks, igal keskkonnal oma plussid ja miinused. Vahendi valimisel tuleb teha otsus lähtuvalt töö eesmärgist, õpilaste vanusest jne.
Võrgukirjastus on veebikeskkond, mis võimaldab veebiraamatuna avaldada erinevaid dokumente. Failid (PDF, Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice jne) tuleb keskkonda üles laadida ning nendest luuakse lehitsetav veebiajakiri. Erinevates võrgukirjastustes saab avaldada arvutis eri programmide abil koostatud dokumente. Teinekord on soov avaldada kogumik, mis koosneb erinevatest PDF-failidest. 
ILovePdf on keskkond, mis aitab PDF-failid omavahel tervikdokumendiks ühendada jm. 
Alateema 1.1. Autoriõiguse seadus
Ülesanne 1. Tööta iseseisvalt läbi materjalid ning soorita enesekontrollitestid. 
https://sisu.ut.ee/autorioigused/avaleht
Kirjuta kokkuvõte, kui hästi tunned autoriõigusi. Millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed selles valdkonnas.
Alateema 1.2. Veebiraamatu loomine (veebiraamat, e-raamat, võrgukirjastus)
Ülesanne 2. Tutvu veebiraamatu loomise võimalustega läbi erinevate näidete. (Praktiline töö)
Writereader, juhend
Võõrsõnad” (Laura)
Bookcreaor, juhend
“Kolm karu” (S. Säinas)
Mystorybook, juhend
“Kolme põrsakese lugu”  (L. Heinpalu)
Storyjumper, juhendid 1, 2, 3
Tuuli ja Päike (T. Koitjärv)

Tralli täis maja (H. Joost)
Little Bird Tales
“Muumide rühma suvelugu” 
Imagine Forest
“The Story of Potato” 
Alateema 1.3. Loomingu jagamine võrgukirjastuses
Calameo, juhend (T. Salm) 
“Kurja haldja õpetlik lugu” (Tuulelipu rühma tüdrukud, A. Peri)
Vanaaja koolilapse vihik 1 (T. Koitjärv)
Vanaaja koolilapse vihik 2 (T. Koitjärv)
“Minu kodupaik” (T. Salm)
Tähtpäevade aastaring – luuletusi erinevateks tähtpäevadeks (U. Grossthal)
Liikluskasvatus – koos turvalisema liikluse nimel (Maanteeamet) 
Sada kingitust EV 100 tähistamiseks (Tallinna Järveotsa Lasteaed)
Issuu 
Eesti lipu aabits
Song book (K. Libe)
Kuldnoka aabits” (Lilleküla Gümn. õpilaste omalooming)
Projektitöö “Kalevipoja kalender” (T. Koitjärv)
Ülesanne 2. Loo ise või lase oma õpilastel koostada üks veebiraamat, avalda õppevara/loomingut või soorita otsing võrgukirjastuses.
Kirjuta kokkuvõte, kuidas näed veebiraamatute ja võrgukirjastuste kasutegurit õppetöös. Lisa võimalusel oma tööde ja põnevate leidude lingid.

Lisalugemist:
Koolielu artikkel “Lapsed loovad ühistööna muinasjutte” A. Peri (veebiraamatute ja veebikirjastuste kasutamine õppetöös)